massa

  • Agregació de partícules o de coses que formen un cos, especialment d’una grossària considerable.
  • Més que no cal, en grau excessiu. Fer-ne un gra massa. Treballem massa hores.
  • Quantitat de matèria considerable en un sol tros.
  • Pasta consistent i homogènia feta incorporant un líquid i una matèria polvoritzada. La massa del pa.
  • Reunió considerable de persones o de coses. La massa enfollida va esbotzar la porta dels grans magatzems el dia d'inici de les rebaixes.
  • Conjunt d’un gran nombre d’individus. Públic de masses.
  • Agrupació nombrosa i heterogènia d’individus caracteritzada per formes de conducta col·lectives més o menys estandarditzades o tipificades socialment i culturalment.
  • Conjunt de peces metàl·liques, conductors i altres elements metàl·lics d’una instal·lació elèctrica, d’un aparell electrònic, etc., que són units elèctricament entre ells i connectats a terra.
  • Nus de referència de tensions en un circuit electrònic.
Paraules més consultades les últimes dues hores: