matavius

  • Llistó de fusta de secció en forma de triangle rectangle que es col·loca a les cantonades dels encofrats per tal que les peces de formigó resultin amb els caires aixamfranats.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
mate >>