migració

  • Acció de migrar.
  • Conjunt d'individus que migren d'una regió a una altra.
  • Desplaçament cíclic i orientat, generalment col·lectiu, d'una població animal, sovint amb moviments de partença i arribada molt precisos.
  • Desplaçament aperiòdic d'un grup animal, o d'un individu, generalment a una distància considerable.
  • Desplaçament per difusió o transport d'un element químic, d'un ió o d'una molècula, a distàncies més o menys grans del seu lloc d'origen, durant el procés de formació d'una roca.
  • Fenomen pel qual un hidrocarbur, petroli o gas, es desplaça, a través d'una roca permeable i porosa, de la roca mare a la roca on forma el jaciment.
Paraules més consultades les últimes dues hores: