mina

  • Pas subterrani.
  • Excavació, subterrània o a cel obert, feta per extreure mineral.
  • Excavació feta per fer volar amb un explosiu una fortificació.
  • Lloc en la massa d’un terreny d’on s’extreuen metalls, minerals metal·lífers, pedres precioses, matèries combustibles.
  • Barreta cilíndrica de grafit emprada en la confecció de llapis.
  • Ànima de qualsevol dels estris tubulars que es fan servir per a escriure.
  • Artefacte explosiu d’ús terrestre o naval destinat a causar danys a l’enemic.
  • Vorada d’una xarxa, on es claven o cusen els ploms.
  • Unitat de pes emprada pels pobles antics de la Mediterrània i de Mesopotàmia equivalent, en general, a un seixantè del talent.
  • Unitat de valor equivalent al pes d’una mina en metall preciós, generalment plata.
Paraules més consultades les últimes dues hores: