mitjana

  • Porció de carn d’un cap de bestiar compresa entre les últimes vèrtebres lumbars i la primera sacra.
  • Costella de la mitjana.
  • Barra de secció quadrada que, en nombre de dues o tres, suporta el pes de la biga de la premsa de biga en els moments de descans.
  • Peça que va al mig del fons d’una bóta, un atuell, una caixa.
  • Mitjana aritmètica: Quocient de la suma de valors d’un conjunt i del nombre d’elements que el formen.
  • Recta que uneix el vèrtex d’un triangle amb el punt mitjà del costat oposat.
  • Separador físic entre les calçades que tenen sentits de circulació oposats.
  • Ampolla de cervesa que conté aproximadament un terç de litre.
  • Illeta al mig d’un riu.
  • Arbreda que voreja un riu, terreny poblat d’arbres al qual s’estén l’aigua del riu en temps de revingudes.
Paraules més consultades les últimes dues hores: