mode

  • Manera d'ésser variable d'un ésser.
  • Qualitat considerada a part de la substància a la qual pertany.
  • En lòg., forma en què el predicat s'uneix al subjecte sia per una asserció simple, necessària o contingent.
  • Disposició de les tres proposicions d'un sil·logisme segons llur quantitat i llur qualitat.
  • En gram., categoria gramatical del verb que expressa la manera com és concebuda la situació designada per aquest, si com un fet o com una possibilitat, una intenció, etc.
  • En mús., disposició dels tons i dels semitons dins una escala.
  • Distribució rítmica dels grups ternaris en la música mesurada del segle xiii.
  • Subdivisió del valor d'una longa en la notació proporcional.
  • Càrrega imposada en un testament o en una donació que suposa un límit a l'enriquiment de qui el rep, i que aquest ha de complir per evitar que l'acte pugui ésser revocat o que esdevingui ineficaç.
  • Encàrrec unit a una donació, a un llegat, etc., que obliga l'adquirent.
Paraules més consultades les últimes dues hores: