mordent

  • Substància corrosiva emprada en el tractament de la superfície dels metalls i per a gravar planxes metàl·liques.
  • Substància que, fixada a un teixit, a una pell, permet la fixació del colorant que s'hi aplica.
  • Vernís incorporat a les tintes d'impremta per fixar-les amb més eficàcia en els impresos.
  • Ornament musical que consisteix a alternar la nota escrita en la partitura amb la immediatament inferior o superior, però sense que augmenti el temps assignat a la nota principal.
Paraules més consultades les últimes dues hores: