norantè

  • Que, en una sèrie, en té vuitanta-nou davant seu, el que fa noranta.
  • Que és una de les noranta parts iguals en què es divideix una quantitat o un tot.
  • Els ordinals i els fraccionaris compresos entre norantè i centè són: noranta-unè, noranta-unena; noranta-dosè, noranta-dosena; noranta-tresè, noranta-tresena; noranta-quatrè, noranta-quatrena; noranta-cinquè, noranta-cinquena; noranta-sisè, noranta-sisena; noranta-setè, noranta-setena; noranta-vuitè, noranta-vuitena; noranta-novè, noranta-novena.
Paraules més consultades les últimes dues hores: