norma

  • Regla a seguir en fer alguna cosa, a què hom ha de subjectar el seu capteniment, etc.
  • Precepte referit al bon ús fonètic, morfològic, sintàctic, etc., d'una llengua segons la gramàtica normativa.
  • Longitud d'un vector d'un espai vectorial dotat de producte escalar.
  • Funció que assigna un escalar a cada vector d'un espai vectorial qualsevol i que té les mateixes propietats que la longitud.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< nori
normal >>