nota

  • Signe de la notació musical que representa un so indicant-ne, amb la seva posició en el pentagrama, el to i, amb la seva forma, la durada.
  • So musical, so quant al seu to.
  • Senyal amb què es distingeix alguna cosa.
  • Qualitat característica.
  • Advertiment, aclariment, explicació, comentari, etc., que, en impresos o manuscrits, va fora de text, al peu o al marge de la pàgina, o a la fi de l'obra o a la fi de les divisions d'aquesta.
  • Indicació recollida escoltant un curs o una conferència, estudiant un assumpte, llegint una obra, preparant un treball, etc.
  • Comunicació oficial sobre un punt determinat.
  • Assentament, més o menys abreujat, dels actes i contractes autoritzats pels notaris, que aquests inserien o enregistraven en els llibres notarials.
  • Indicació donada per un mestre sobre l'aplicació o el comportament d'un alumne, per un cap sobre el zel o la capacitat dels seus subordinats.
  • Qualificació d'un tribunal d'examen.
Paraules més consultades les últimes dues hores: