nucli

  • Part o massa central d'alguna cosa.
  • En fís. i en quím., part central de l'àtom, carregada positivament, que conté gairebé tota la massa atòmica i que està constituïda per protons i neutrons, excepte en l'hidrogen, que només ho està per un protó.
  • En geol., part interna d'un plec.
  • Part o massa compacta que ocorre en l'anatomia animal, particularment en la substància grisa.
  • Orgànul basòfil de les cèl·lules eucariotes que està envoltat per una doble membrana, conté els cromosomes i és essencial per a funcions de la cèl·lula com la reproducció i la síntesi de proteïnes.
  • Part central d'un sílex o d'una altra pedra utilitzada per a fabricar instruments prehistòrics, a partir del qual es tallen els bifaços.
  • Grup primitiu al voltant del qual vénen a agrupar-se més elements.
  • Constituent principal i obligatori d'una frase.
  • Lloc on es concentren coses, persones, activitats, etc.
  • Donat un morfisme, subconjunt format per tots els elements de la primera estructura algebraica que s'apliquen en l'element neutre de la segona.
Paraules més consultades les últimes dues hores: