Com s'escriuen els números en català

Escriu qualsevol número entre el zero i el mil bilions (1.000.000.000.000.000)
Entra un número sense decimals:
La regla del D-U-C (desenes-unitats-centenes).

Escriure els números en català és molt fàcil, només s'ha de seguir una senzilla regla: Es posa guió entre les desenes i les unitats (per exemple cinquanta-quatre) i entre les unitats i les centenes (per exemple dos-cents).
Escriu els números en castellà: Pasar de números a letras