nus

  • Entrellaçament estret de les parts d’un o més cossos prims i flexibles, com ara fils, cordills, cordes, cintes, etc., que, en estirar un dels caps, ordinàriament s’estreny encara més.
  • Lligam estret que uneix les persones.
  • Punt de què depèn la solució d’una dificultat, punt principal d’un problema.
  • Defecte de la fusta, corresponent a la base d’una branca morta inserida en el tronc.
  • Grop
  • Punt de la tija, idealment en forma de disc transversal i sovint engruixit, d’on neixen les fulles, les branques, etc.
  • Juntura dels ossos dels dits.
  • Punt on es troben diferents línies, nervis, etc., especialment diferents cadenes de muntanyes.
  • Punt de connexió de les diverses línies d’una xarxa.
  • Punt al qual concorren dues o més peces d’una armadura.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< nurag
nusosa >>