obrir

  • Fer accessible (allò que està tancat o clos) llevant o movent la porta, la tapa, etc., que ho tanca o clou o separant dues parts juntes.
  • Fer accessible (alguna cosa).
  • Donar començament (a alguna cosa), posar en marxa.
  • Llevar o moure (allò que intercepta l'entrada o la sortida).
  • Moure al voltant de llur punt d'articulació (dues o més parts del cos o d'un objecte) separant-les, fent que formin un angle més gran.
  • Fer menys compacte.
  • Destriar (una fibra) abans de filar-la.
  • El calafat, eixamplar (els coments) per tal de poder-hi introduir l'estopa.
  • Fer (una solució de continuïtat) en alguna cosa.
  • Fer una solució de continuïtat (en alguna cosa).
Paraules més consultades les últimes dues hores: