oratori

  • Lloc destinat a fer-hi oració.
  • Apartament d’una casa on pot dir-se missa.
  • Composició dramàtica i musical sobre assumpte religiós, que avui s’executa sense acció escènica.
  • Relatiu o pertanyent a l’orador, a l’art de l’orador.
  • Art d’expressar-se, de parlar en públic.
Paraules més consultades les últimes dues hores: