paleta

  • Persona que treballa en la construcció d’edificis, excloent-ne les instal·lacions o les col·locacions especialitzades.
  • Estri consistent en una planxa metàl·lica proveïda d’un mànec llarg, que serveix per a treure la cendra d’un braser, per a remenar-ne el caliu, etc.
  • Tros de palastre de forma triangular amb un mànec adaptat a un dels costats que serveix per a manejar i aplicar el morter, el ciment, etc.
  • Peça de fusta, plana i quadrangular, proveïda d’un mànec, emprada pels vidriers per a allisar les vores de les copes i d’altres peces de vidre.
  • Estri allargat i compacte, generalment de fusta, amb una part ampla i prima i una altra en forma de mànec, amb què es practiquen diverses modalitats de pilota.
  • Làmina prima de fusta de forma generalment ovalada on el pintor disposa els colors per a pintar, proveïda d’un forat per on el pintor passa el dit gros de la mà contrària a la que pinta, per sostenir-la.
  • Riquesa de color d’un pintor.
  • Planxa amb què termina cadascun dels braços d’una roda de nau, d’un molí, etc.
  • Pala d’una hèlix, d’un rotor.
  • Petita peça de l’àncora d’un rellotge que, formant parell amb una altra, retén o allibera les dents de la roda d’escapament.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< palet