pantalla

  • Pàmpol de certes menes de llum.
  • Element constructiu vertical, resistent i de gran superfície.
  • Mur de formigó armat enterrat construït mitjançant una excavació lineal.
  • Superfície metàl·lica que fa de defensa contra el foc o contra una forta reverberació.
  • Part d'un instrument destinada a impedir que certs agents físics afectin objectes que convé de sostreure a llur acció.
  • Dispositiu, elèctricament conductor o magnèticament permeable, destinat a protegir determinats components o elements contra l'efecte de camps elèctrics o magnètics exteriors.
  • Reixa auxiliar de certs tubs electrònics, com tètrodes, pèntodes, etc.
  • Persona o cosa que serveix per a ocultar-ne o protegir-ne una altra.
  • Superfície de matèria tèxtil o plàstica damunt la qual es projecta una imatge cinematogràfica o fotogràfica.
  • El cinema com a art.
Paraules més consultades les últimes dues hores: