paradoxa

  • Opinió contrària a l'opinió comuna, especialment que sembla contrària al comú sentir però que de fet és exacta.
  • Enunciat o raonament que porta a dues conclusions aparentment contradictòries.
  • Figura retòrica per la qual un enunciat que de fet és exacte, però que sol constar de dos conceptes antagònics, és presentat d'una manera contrària al comú sentir.
Paraules més consultades les últimes dues hores: