passió

  • Acció de patir o endurar una pena infligida.
  • Representació de la passió de Crist provinent del drama litúrgic medieval.
  • Oratori sobre el text evangèlic que narra la passió i la mort de Crist.
  • Narració evangèlica de la detenció, el judici, la crucifixió i la sepultura de Jesucrist.
  • Emoció intensa.
  • Inclinació viva, vehement, violenta, de l'ànim envers una cosa.
  • Amor violent.
  • Necessitat imperiosa.
  • Afecció o modificació del subjecte psíquic caracteritzada per una polarització tan gran de l'afectivitat en un únic sentiment que deixa afeblides i àdhuc anul·lades la capacitat de judici i la voluntat.
  • Tendència o emoció sexual intensa, fortament arrelada.
Paraules més consultades les últimes dues hores: