pendent

  • Que està per resoldre's. Tenim pendent un sopar. Estic pendent de judici. Assignatura pendent.
  • Que no segueix el pla horitzontal.
  • Estar pendent: Tenir molta atenció posada en alguna cosa. Estar pendent de la ràdio. No cal que estiguis pendent de mi tota l'estona. Estar pendent del que faci el Madrid.
  • Terreny pendent.
  • Inclinació de la superfície d'un relleu: vessant, talús, aiguafons, etc.
  • Inclinació que tenen els plans de les teulades per tal de facilitar el desguàs.
  • Pla inclinat d'una teulada.
  • Línia o superfície que fa angle amb l'horitzontal.
  • Tangent trigonomètrica de l'angle d'inclinació d'una carretera respecte al pla horitzontal.
  • Quocient que resulta de dividir, en un curs d'aigua, la diferència de nivell que hi ha entre dos punts per la distància que els separa.
Paraules més consultades les últimes dues hores: