per

  • Cossi per a fer la bugada.
  • Expressa relacions que denoten:
  • B xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">a) El lloc o allò que serveix de pas, per on es passa. Van sortir per la porta del darrere. Han entrat per la finestra. Anirem a Andorra per Lleida. Anaven per la carretera. Corrien pels carrers. Viatjar per mar, per terra. Han passat pel camí de baix. Passeu per aquí, per allà. No passeu per sobre: passeu per sota. | per ext. Passar-li, a algú, una idea pel cap. | La nova es va escampar per la ciutat.
  • B xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">b) L’acord o la relació amb alguna cosa o persona. És alt per l’edat que té. Per mi, ja te’n pots anar.
  • B xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">c) El temps al llarg del qual, durant el qual, s’esdevé alguna cosa. Em vaig absentar per tres setmanes. L’he llogat per un any. Pel gener hi fa més fred que pel desembre. Pel maig, cada dia un raig.
  • B xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">d) La part o les parts d’un indret on és o s’esdevé alguna cosa; al voltant de, pels volts de. Viu per aquest carrer. El trobaràs pel port. Hi havia gent per les finestres. Ho va deixar per damunt la taula. Va tirar la llavor per tot el terme. El cònsol començarà a treballar per Nadal. El terratrèmol va ser pel juny. Degué arribar per Pasqua.
  • B xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">e) Allò que serveix per a produir un efecte, com l’agent, la causa, el motiu, l’instrument, el mitjà o la manera. Ha estat mort pels seus mateixos partidaris. Pompeu fou vençut per Cèsar. La ciutat ha estat presa pels enemics. La bandera portada per un cavaller. La ciutat fou destruïda per un terratrèmol. L’arbre fou abatut pel vent. | Obrar per interès. Fer una cosa per ambició. Pecar per ignorància. Es van trobar per casualitat. No sé per què ho vas demanar. Per què li vols fer mal, a ella, que t’estima tant? | A causa de. Em castiguen: no sé per quines faltes. El castigaren per haver-s’hi trobat. Fer alguna cosa per l’amor de Déu. Fem la festa per tu. | Ha estat valent per necessitat. Fer una cosa per força. Han cedit per por de nosaltres. Ell ha fet això per amistat, per consideració, envers nosaltres. Això és empipador per moltes raons. Fa de president per absència del senyor Costa. | Amb la intenció de. Havíem anat a Girona per veure el nostre pare. Hi enviaré un noi per saber noves de la malalta. S’ha ajagut al sofà per dormir. M’hi vaig acostar per sentir-lo millor. M’esperaven per dir-m’ho. Havia vingut per saludar-la. La nostra anada a Girona per veure el pare. | Agafaré el paraigua per si plou. | Mirant a, en pro de, a favor de. Fem-ho tot per Déu. Morir per la pàtria. Sacrificar-se per algú. Pregar per algú. Treballar per la pau. Jo m’interesso per ella. Estem per ell i no per tu. El poble va votar per la república. | Mitjançant, a través de. Hem parlat per telèfon. Me n’he assabentat pels diaris. | Agafar algú per les mans, pels cabells. El vaig cridar pel seu nom, i no em va respondre. Li ho vaig fer saber pel criat. M’ho han tramès per l’ordinari. | Ho va jurar per la salut del seu pare. | Reproducció per la fotografia. Tracció per l’electricitat. Cal presentar les al·legacions per escrit. Saber-ho per intuïció.
  • B xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">f) Allò en lloc de què, en comptes de què, en bescanvi de què, al preu de què, en nom de què. Tu fes-li preguntes, i jo et contestaré per ell. Noi, perdona: t’havia pres pel teu germà. Em va donar dos verdums per una cadernera. T’han donat garsa per perdiu. L’entrenador va fer jugar un defensa per un davanter. Per deu que en demanàvem, se’ns en van presentar més de cent. Per un que n’agambem, se’ns en moren quatre. Boig per boig, m’estimo més en Pau que en Pere. Traduir mot per mot. Fa tres anys, dia per dia, que la vaig conèixer. Riure per no plorar. | Perdre per perdre, fer-ho amb dignitat. Per no llegir, no llegeix ni el diari. | A tall de; en qualitat de, com a. El van deixar per impossible. El van donar per mort. Ho donaven tot per cert però van errar. No tenir per arma sinó un bastó. Ell volia per dona la filla del comte. Teníem per capità el ferrer del poble. Què prendran els senyors per postres?
  • B xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">g) Seguida d’un infinitiu, denota que l’acció indicada per aquell infinitiu encara no s’ha acomplert. Els pisos per llogar són el tercer i el quart.
  • B xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">h) Seguit d’alguns adverbis o adjectius i de la conjunció que, l’obstacle que no impedeix que una cosa tingui lloc, encara que. Per molt que t’hi esmercis, no ho aconseguiràs. Per més lluny que vagi, el record del que t’ha fet el percaçarà. Per ràpida que sigui la gasela, no pot fugir del guepard.
Paraules més consultades les últimes dues hores: