període

  • Porció de temps limitat i determinat per l'ocurrència d'algun fenomen.
  • Espai de temps que comprèn tota la durada d'una cosa, d'una fase.
  • En fís., temps de durada d'un cicle complet d'un fenomen altern.
  • Compleció d'una revolució d'un cos celeste.
  • Temps geològic durant el qual s'esdevé un procés o un fenomen geològic.
  • Unitat geocronològica de rang superior a l'època i inferior a l'era, que equival cronostratigràficament al sistema.
  • Menstruació
  • Sèrie d'oracions juxtaposades o coordinades des d'una pausa plena fins a una altra.
  • Tros de composició musical composta de dues o més frases que acaba amb una cadència.
  • En mat., xifra o grup de xifres que es repeteix indefinidament, especialment en una fracció decimal.
Paraules més consultades les últimes dues hores: