perfil

  • Contorn d'una figura plana, de la projecció d'un cos sobre una superfície, especialment de la cara, vista de costat.
  • Conjunt de trets que caracteritzen una persona o una cosa.
  • En bibl., definició d'una àrea d'interès a partir de paraules clau o de descriptors, destinats a seleccionar la informació en un fons documental.
  • Representació gràfica d'un tall perpendicular, longitudinal o transversal, d'un terreny, d'una construcció, d'una peça, etc.
  • Secció d'una ala d'avió paral·lelament al pla de simetria.
  • Seqüència vertical d'un sòl ordenada de dalt a baix que fa referència als horitzons i als caràcters visuals o mesurables d'aquest sòl.
  • Representació gràfica d'aquesta seqüència.
  • Traç delicat, prim, especialment el que es fa amb la ploma escrivint o dibuixant.
  • En tip., traç dels més fins d'una lletra.
  • Adorn delicat i subtil que hom posa o fa a un objecte.
Paraules més consultades les últimes dues hores: