pes

  • Propietat dels cossos per la qual tendeixen a moure’s cap al centre de la Terra i exerceixen una pressió sobre els objectes que els suporten.
  • Resultat de pesar.
  • En fís., producte de la massa d’un cos per l’acceleració normal de la gravetat.
  • Allò que oprimeix l’ànim.
  • Importància més o menys gran donada a una persona o a una cosa.
  • Peça de metall o d’un altre material que serveix d’unitat de pes.
  • Peça de metall penjada d’una cadena, d’una corda, etc., que fa moure amb el seu pes algun mecanisme.
  • Peça molt pesant usada en exercicis gimnàstics de musculació.
  • Artefacte metàl·lic de forma esfèrica, massís i de superfície llisa, amb què s’efectua la prova de llançament de pes.
  • Lloc on es practicaven oficialment les operacions de pesatge d’una mercaderia.
Paraules més consultades les últimes dues hores: