piló

  • Bloc feixuc de fusta dura, generalment cilíndric, sobre el qual es posa la cosa que s’ha de tallar, capolar, picar.
  • Pedra grossa per a fer pes sobre la biga d’una premsa.
  • Pes de la romana.
  • Munt
  • Pilot de fang treballat per a fer teules o altres objectes semblants.
  • Pa de verema trepitjada que es posa a la premsa per a esprémer-lo.
  • Fonament consistent en un cilindre llarg de formigó armat que penetra profundament en el sòl i transmet la càrrega a terrenys més forts que els poc profunds.
  • Pilar petit, de pedra, de formigó o de ferro, generalment de forma de tronc de con o de tronc de piràmide, col·locat a la via pública per a privar el pas o l’aparcament de vehicles o per a senyalitzar un punt singular.
  • Construcció massissa, de quatre costats i un poc atalussada, que servia de portalada dels temples en l’art egipci.
  • Pesal
Paraules més consultades les últimes dues hores: