pila

  • Reunió d'objectes posats regularment els uns sobre els altres.
  • Munt d'una alçària relativament considerable.
  • Gran quantitat.
  • En inform., llista en què l'accés a les dades es fa de manera que l'últim element inserit és el primer que s'extreu.
  • Llanterna
  • Generador electroquímic que produeix una tensió contínua mitjançant una reacció química i es compon essencialment d'un electròlit i dos elèctrodes, positiu i negatiu.
  • Recipient de pedra, ample, per a contenir aigua o un altre líquid.
  • Recipient gran d'obra de fàbrica o metàl·lic que és emprat en diversos oficis i indústries per a tractar algun material amb algun bany, efectuar alguna mescla, etc.
  • Pica baptismal.
  • En heràld., peça consistent en un llarg triangle, la base del qual ocupa dos terços de la vora superior de l'escut, que baixa en angle agut cap a la vora inferior.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< pijama
pilada >>