pinya

  • Òrgan fructífer dels pins, dels avets i d'altres coníferes, que conté les llavors, protegides per esquames llenyoses disposades helicoïdalment, d'una manera densa, damunt una tija curta.
  • Pinya del pi pinyer.
  • Òrgan o part vegetal en forma de pinya.
  • Conjunt de persones o coses unides o agregades estretament.
  • Conjunt de persones que sostenen el basament d'un castell humà.
  • Cop, especialment cop de puny.
  • Templàs
  • Massa esponjosa d'or o d'argent que resta després d'evaporar el mercuri amb què s'havia amalgamat l'or o l'argent.
  • Nus fet al cap d'una corda teixint els seus blens.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< pinxo
pinyac >>