plana

  • Porció extensa de país pla, sense muntanyes, que, generalment, té una altitud escassa sobre el nivell del mar.
  • Pàgina, cara d’un full de paper.
  • En tip., conjunt de línies degudament compostes que, una vegada impreses, formen el text d’una pàgina.
  • per ext.
  • Ribot
  • Ribot per a polir emprat pels mestres d’aixa, pels boters.
  • Eina de torner, com una mena d’enformador però amb dos toixos convexos en lloc de còncaus, de manera que el fil tallant queda al mig del gruix de la fulla.
  • Eina de paleta i de guixaire consistent en una làmina de ferro rectangular amb un mànec posat al centre de la pala, amb què s’estén una pasta per a allisar una superfície, collar un aplacat de rajoles, etc.
  • Eina emprada pels ferrers, semblant a un martell, per tal d’aplanar o de polir en calent les peces treballades.
  • Tas sobre el qual els ferrers piquen una peça de ferro per aplanar-la o adreçar-la.
Paraules més consultades les últimes dues hores: