platina

  • Placa metàl·lica, molt prima, que forma part de diverses màquines o instruments.
  • Part del microscopi on es col·loca l'objecte que es vol observar.
  • Disc de vidre o de metall sobre el qual es col·loca la campana en una màquina pneumàtica.
  • Placa llisa sobre la qual s'ajusten i imposen les formes d'impremta.
  • Placa de les que suporten els eixos del mecanisme d'un rellotge.
  • Placa que, juntament amb d'altres, forma la malla en les màquines per a gènere de punt.
  • Taula damunt la qual treballa una màquina eina.
  • Brida
  • Aparell per a la lectura i l'enregistrament de cassets.
  • Aparell de lectura de discos fonogràfics, que comprèn un xassís, un plat amb el sistema d'accionament, un braç i un fonocaptor.
Paraules més consultades les últimes dues hores: