plegar

  • Posar en doble una o més vegades (una roba, un paper, etc.).
  • Enrotllar (un filat, un teixit, un ordit), sobre un corró, un rodet, una bitlla.
  • Fer plecs (a una peça de roba).
  • Aconduir (allò que s'està fent quan s'interromp una feina per a reprendre-la després d'un temps més o menys llarg).
  • Interrompre la feina per a reprendre-la al dia següent, després d'un repòs, etc.
  • Cessar
  • Collir de terra.
  • Arribar
Paraules més consultades les últimes dues hores: