porta

  • Obertura practicada en un mur o en una paret d'una ciutat, d'un edifici, d'una cambra, etc., des del soler fins a una altura convenient, per on es pot entrar i sortir.
  • Entrada de la cort i la mateixa cort del sultà otomà.
  • Peça plana, o parell de peces planes, de fusta o altre material, que giren sobre pius suportats per peces en què encaixen, o bé es fan córrer paral·lelament al mur, mitjançant les quals es pot cloure a voluntat l'obertura en un mur i impedir-ne, així, el pas a través.
  • Planxa de fusta o de ferro, rectangular o ovalada, que, fent parella amb una altra, manté l'art obert lateralment, en la pesca de bou.
  • Obertura quadrangular feta als costats o a popa del buc d'una embarcació per a la ventilació, per a introduir o treure càrrega, etc.
  • Obertura d'un forn de flequer, de terrissaire, de vidrier, etc., per la qual hom enforna i desenforna i a través de la qual són efectuades les altres operacions pròpies d'un forn.
  • Part de l'almadrava que dóna accés al cóp i que és tapada amb una xarxa quan els peixos són dins.
  • Porteria
  • Terminal de control de diversos dispositius electrònics.
  • Vena que condueix la sang al fetge.
Paraules més consultades les últimes dues hores: