potència

  • Facultat de fer alguna cosa, de produir un efecte.
  • Facultat de l'ànima.
  • En fil., possibilitat d'esdevenir quelcom.
  • Fet d'ésser potent.
  • Persona que posseeix força per a imposar la seva autoritat.
  • Estat amb una posició de predomini econòmic i militar sobre d'altres.
  • Gruix d'un estrat mesurat en sentit normal als plans d'estratificació inferior i superior.
  • En mat., producte que resulta de multiplicar un nombre per ell mateix una, dues, tres, etc., vegades.
  • En un sistema físic, magnitud escalar que mesura el treball fet per un sistema en la unitat de temps.
  • Esforç que s'aplica en una màquina simple per tal de vèncer la resistència.
Paraules més consultades les últimes dues hores: