presa

  • Acció de prendre, d’agafar amb violència alguna cosa.
  • En certs esports de lluita, conjunt d’accions amb què un lluitador pot immobilitzar i dominar l’adversari.
  • La cosa presa.
  • Organisme viu que és capturat per un altre organisme al qual serveix d’aliment.
  • Quantitat d’un medicament o un aliment que es pren en una vegada.
  • Porció rectangular d’una rajola de xocolata.
  • Obstacle artificial, generalment d’obra, construït a través d’un riu, en un estany, etc., per desviar l’aigua o detenir-la.
  • El conducte per on es condueix l’aigua.
  • L’aigua desviada.
  • Enduriment d’un adhesiu, d’un aglutinant, en prendre.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< pres
presagi >>