prima

  • Primera de les quatre parts iguals en què els romans dividien el dia artificial.
  • Part de l’ofici diví que es deia després de les laudes.
  • Espai de temps del capvespre fins a l’entrada de fosc.
  • Pescada que hom fa al capvespre.
  • Suma que l’assegurat paga a una companyia d’assegurances com a contraprestació o preu del servei contractat.
  • Suma que en certes operacions de borsa el comprador paga al venedor pel dret d’anul·lar el contracte.
  • Excedent del preu actual d’un valor sobre el preu d’emissió.
  • Premi pecuniari ofert per l’Estat o els particulars a les persones que exporten o importen articles de comerç o prenen a llur càrrec una empresa d’utilitat pública, als abonats d’un diari, etc., a fi d’encoratjar els abonaments, als subscriptors d’una emissió de títols, a les persones que prenen part en una competició esportiva perquè s’esforcin a aconseguir un resultat determinat, etc.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< prim