primari

  • Que és primer en una gradació, especialment com a essent preparatori per a quelcom més alt.
  • Que té una qualitat en el primer grau.
  • Rústic, poc cultivat.
  • Paleozoic
  • Arbre d’un canvi de velocitats situat a l’entrada o al cantó del motor.
  • Que està unit a un sol àtom de carboni, s’aplica a un àtom de carboni.
  • Unit a un àtom de carboni terminal, s’aplica a grups funcionals, com l’hidroxil.
  • Que conté el grup funcional –NH2 unit a una sola cadena carbonada, s’aplica a una amina.
Paraules més consultades les últimes dues hores: