producció

  • Acció de produir.
  • Allò que és produït.
  • Suma dels productes de la terra o de la indústria.
  • Biomassa que produeix un organisme, una població o una comunitat per unitat de temps.
  • En un bosc, suma del creixement dels arbres inventariats i de la incorporació, durant el període considerat, dels arbres que han passat a ésser inventariables.
  • Conjunt d'activitats humanes acomplertes mitjançant la utilització de recursos naturals, humans i de capital per tal d'obtenir béns o serveis.
  • Equip o departament encarregat de posar al servei de l'equip de realització tot allò necessari per a la tasca productora i de gestió dels pressupostos i les despeses que se'n derivin.
Paraules més consultades les últimes dues hores: