protocol

  • Conjunt de regles que cal observar pel que fa a l'etiqueta, les presidències, etc., en les cerimònies i en les relacions oficials.
  • Sèrie d'escriptures matrius i altres documents que un notari custodia amb certes formalitats.
  • Document on es recullen les resolucions d'un congrés, d'una conferència diplomàtica.
  • Memoràndum preliminar de les discussions, de les resolucions, etc., que serveixen de base a una convenció, a un tractat o a determinats convenis internacionals.
  • Part inicial o introductòria d'un document públic.
  • Pla precís i detallat per a l'estudi d'un problema biomèdic o per al tractament d'una determinada malaltia.
  • Conjunt de característiques del programari, el maquinari i els procediments que regulen l'intercanvi d'informacions en les xarxes de comunicacions.
Paraules més consultades les últimes dues hores: