proveta

  • Tub de cristall clos per un extrem, generalment amb peu, a vegades graduat, destinat a recollir o a mesurar líquids o gasos.
  • Producte industrial o manufacturat de mostra que es treu d'una partida, d'una sèrie, d'una construcció, etc., per sotmetre'l a determinats assajos i anàlisis.
  • Porció de material en forma de barra, de tira, de cilindre, etc., de dimensions determinades, destinada a ésser sotmesa a certes proves per a valorar-ne una característica, determinar-ne la qualitat, etc.
Paraules més consultades les últimes dues hores: