rasa

  • Excavació llarga i estreta com la que es fa per a posar-hi els fonaments d’un edifici.
  • Llenca plana a tall de camí que es fa en els terrenys en pendent per deturar l’emportament de la terra per les aigües de la pluja i retenir part d’aquestes.
  • Eina emprada pels esclopers per a polir el buit dels esclops, que consisteix en una làmina de ferro corbada i proveïda de tall disposada a l’extrem d’un mànec de fusta.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< ras