recórrer

  • Anar a demanar un ajut, una informació a algú.
  • Emprar com a mitjà alguna cosa, especialment a manca d'un altre mitjà.
  • Acudir a un jutge, a una autoritat, amb una demanda o petició.
  • Fer (un trajecte determinat).
  • Repassar (una cosa) d'un extrem a l'altre, especialment per veure els punts on cal fer esmenes, fixar l'atenció, etc.
  • Passar lletres (d'una línia a l'altra) en una composició tipogràfica.
  • Anar a demanar un ajut, una informació a algú.
  • Emprar com a mitjà alguna cosa, especialment a manca d'un altre mitjà.
  • Acudir a un jutge, a una autoritat, amb una demanda o petició.
  • Fer (un trajecte determinat).
Paraules més consultades les últimes dues hores: