reducció

  • Acció de reduir o de reduir-se; l'efecte.
  • Fenomen d'escurçament d'un element lingüístic.
  • Restitució, a llur posició anatòmica, de fragments ossis desviats per una fractura, o d'ossos luxats, o bé d'òrgans desplaçats.
  • Procés químic en què el nombre d'oxidació d'un element disminueix a causa del guany d'un o més electrons.
  • Procés químic que implica eliminació d'oxigen d'una molècula o addició d'hidrogen.
  • Conjunt d'operacions a les quals se sotmeten els resultats d'una observació astronòmica, a fi d'eliminar-ne els efectes de tots aquells factors que poden influir sobre l'exactitud de la mesura.
  • Transmissió que permet que l'arbre d'una màquina pugui girar amb una velocitat inferior a la de l'arbre del motor que la mou.
  • Relació entre la velocitat de rotació d'un arbre motor i la de l'òrgan al qual transmet el moviment.
  • Aparell de l'orgue mecànic que permet d'adequar el mecanisme transmissor de moviment des de l'amplària del salmer a la del teclat.
  • Poble destinat als indis creat pels colonitzadors hispànics.
Paraules més consultades les últimes dues hores: