registre

  • Conjunt de fulls relligats formant un volum, en què s'anoten regularment cert ordre de fets de què es vol guardar el record.
  • Llista que es dreça dels individus d'una societat, d'una població, de les cases i propietats d'un districte, dels llibres d'una biblioteca, etc.
  • Llibre on hom transcriu íntegrament o abreujadament els documents expedits per una cancelleria com a testimoniatge autèntic i oficial dels seus actes.
  • En arxivística, relació topogràfica que enumera les unitats d'instal·lació per ordre d'entrada.
  • Acció de registrar.
  • Anotació feta en registrar una cosa.
  • Comprovant que es lliura per escrit en registrar una cosa.
  • Oficina on es registra.
  • Dispositiu que serveix per a accelerar o retardar la marxa d'un mecanisme.
  • Peça que allarga o escurça la part mòbil de l'espiral d'un rellotge i regula la velocitat de gir del volant.
Paraules més consultades les últimes dues hores: