regla

  • Allò que ha de dirigir la conducta de les persones, en l'estudi d'una ciència, en la pràctica d'un art, en l'execució d'alguna cosa.
  • En aritm., mètode prescrit per a fer una operació.
  • Formulació d'un procediment fonètic, morfològic, sintàctic, ortogràfic i de formació de mots d'una llengua.
  • En ling. generativa, esquema general que, aplicat a una configuració determinada, hi introdueix algun tipus de canvi.
  • Norma
  • Hipòtesi o constatació empírica d'una realitat lingüística, diacrònica o sincrònica, o bé hipòtesi en el si d'una teoria lingüística general.
  • Precepte que dirigeix la conducta dels participants en una competició.
  • Menstruació
Paraules més consultades les últimes dues hores: