regular

  • Conforme a una regla, una llei o una norma, establertes.
  • Que segueix un itinerari, un calendari i un horari predeterminats i habituals, s’aplica a un servei públic.
  • En ling., conforme a un paradigma considerat com a fonamental.
  • Sotmès a la regla d’un orde religiós.
  • Soldat marroquí manat per oficials espanyols, en l’època colonial.
  • Que pertany a l’exèrcit permanent.
  • En geom., que té tots els angles i costats o cares iguals entre si.
  • Que no se separa gaire del terme mitjà, ni gros ni petit.
  • Que en tots els moments d’una actuació, d’un funcionament, etc., es comporta aproximadament igual.
  • Subclasse d’animals equinoderms de la classe dels equinoïdeus, de cos globós i sense braços, recoberts de pues mòbils i amb cinc dobles fileres de pedicels, que comprèn les garotes i les tabaqueres.
Paraules més consultades les últimes dues hores: