rendiment

  • Acció de rendir o de rendir-se; l'efecte.
  • Fatiga, cansament.
  • Profit que algú o alguna cosa dóna.
  • Retribució que hom percep per un capital invertit.
  • Resultat que es deriva de l'actuació pròpia d'una determinada unitat econòmica o d'un procés productiu referits a un cert període.
  • Relació entre l'efecte útil obtingut en una màquina, en un mecanisme, en una instal·lació, etc., i l'energia consumida per a obtenir-lo.
  • En una reacció química, relació entre el nombre de mols del producte format i el nombre de mols màxim que teòricament podria haver-se obtingut a partir de la quantitat de partida d'un dels reactius.
  • Operació a la qual són sotmeses les pells per tal d'eliminar-ne la matèria proteica interfibril·lar i conferir-los així una flexibilitat que faciliti l'adob i fer-les més fines, més llises, més netes pel costat de la flor i més suaus al tacte.
Paraules més consultades les últimes dues hores: