reserva

  • Acció de reservar; l'efecte.
  • Restricció en vista de certes eventualitats.
  • Cautela, atenció, a no descobrir allò que se sap o es pensa, les seves impressions, els seus sentiments.
  • Secret
  • Clàusula contractual que dóna facultats concretes a alguna de les parts, fins i tot la del desistiment del contracte.
  • Disposició unilateral per la qual en alguns contractes una part es reserva el gaudi dels béns transmesos.
  • Allò que és reservat.
  • Material acumulat, susceptible d'ésser mobilitzat i de permetre la continuïtat de certes transferències o certs cicles en un ecosistema.
  • Quantitat de material que pot ésser extreta i aprofitada d'un jaciment determinat.
  • Part de l'exèrcit destinada a ésser cridada al servei si l'exèrcit actiu és insuficient.
Paraules més consultades les últimes dues hores: