resistència

  • Acció de resistir o de resistir-se.
  • Poder de resistir.
  • Causa d'oposició a un moviment, com ara el fregament o la viscositat.
  • Força que s'oposa a l'avanç d'un automòbil, que és la suma de la resistència que oposa l'aire, la resistència al rodolament i qualsevol altra d'eventual.
  • Força que cal vèncer, en una palanca i en qualsevol altra màquina simple, mitjançant l'aplicació de la potència.
  • Oposició que presenta un cos a ésser travessat per un corrent elèctric, fet que converteix l'energia elèctrica en calor.
  • Dispositiu d'un circuit elèctric que produeix calor en presentar oposició a ésser travessat per un corrent.
  • Propietat que tenen els cossos de suportar l'acció d'agents mecànics, físics o químics, sense trencar-se, deformar-se, sense ésser atacats per aquests, etc.
  • Capacitat d'un individu per a tolerar els efectes de certs agents nocius, tòxics, patògens, etc.
  • Oposició a les forces invasores d'una potència estrangera o bé al poder establert en el propi país quan esdevé totalitari i injust.
Paraules més consultades les últimes dues hores: