rodet

  • Cilindre amb valones sortints tot al volt de cada base, foradat en la direcció de l'eix, entorn del qual s'enrotlla un fil, un cordill, un filferro, una pel·lícula fotogràfica, etc.
  • Bobina
  • Roda d'un instrument al voltant de la qual s'enrotlla una cadena, una corda, etc.
  • Botó de les rodes de bicicleta o de motocicleta que suporta els rajos i conté la boixa.
  • Objecte, peça, de forma cilíndrica, cònica o troncocònica, que per l'acció combinada de la pressió i de la seva rotació serveix per a aplanar, esclafar, desfer, etc., alguna cosa.
  • Roda proveïda de paletes que constitueix el rotor de turbines, de compressors, de turbobombes, etc.
  • Peça de revolució, de llargària superior al diàmetre més gran, que s'utilitza com a element de rodolament en els coixinets de rodets.
  • Rodeta dentada de metall que, disposada a l'extrem d'un mànec, és emprada pels pastissers per a retallar coques i altres peces de pastisseria.
  • Rodell
  • En anat., estructura que té una forma circular.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< rodesa
rodeta >>