roseta

  • Objecte petit, com un nus, un botó, una cabota, etc., que imita més o menys una rosa.
  • Motiu ornamental en forma de rosa oberta, format per un botó i les fulles i els pètals al voltant.
  • Decoració en marqueteria o pergamí de l'obertura circular de la tapa harmònica dels instruments de corda.
  • Rosa
  • Volandera
  • En bot., conjunt de fulles o altres òrgans laminars que neixen molt junts i es disposen radialment.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< roserar
roseti >>