sabó

  • Producte detergent sòlid que s'obté per l'acció d'un àlcali sobre l'oli o altre greix, i serveix, dissolent-se en l'aigua, per a rentar la pell, la roba blanca, etc., a causa principalment del seu poder d'emulsionar els greixos.
  • Sal alcalina, amònica o alquilamònica d'un àcid gras.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< sable
saboc >>